Välj en sida

Må detta nå Monsieur Stjärne

Krigstidskorrespondens mellan Etiopiens kejsare Haile Sellassie I och en svensk missionär, under åren efter andra världskriget.

279 kr

I lager

Lejonet av Juda stam har segrat
Kejsare Haile Sellassie I
Av Gud utvald, konungarnas konung av Etiopien
Må detta nå Monsieur Stjärne!

Utdrag ur brev från kejsare Haile Sellassie till Per Stjärne

 

Efter andra världskriget kom relationen mellan kejsare Haile Sellassie (1892-1975) och den svenske missionären Per Stjärne (1895-1984) att spela en central roll i utvecklingen av ett nära samarbete mellan Etiopien och Sverige.

Detta är en skildring av den förtroendefulla vänskapen mellan kejsaren och den svenske missionären. Boken är ett värdefullt bidrag till vår kunskap om hur viktiga historiska skeenden bygger på ömsesidigt förtroende mellan nyckelpersoner. I brevväxlingen mellan kejsaren och Stjärne kastas nytt ljus över situationen för etiopiska flyktingar som befann sig bland annat i Jerusalem och Kenya under krigsåren.

Kejsare Haile Sellassie var angelägen om att samarbeta med Sverige – ett litet, neutralt land utan kolonier. Hans erfarenheter av den svenska missionens insatser inom skolväsendet och sjukvården var positiva. När kejsaren, med brittisk hjälp, kunde återvända till Etiopien 1941 fick Per Stjärne en nyckelroll som kejsarens speciella sändebud. Boken bygger delvis på tidigare okända brev.
Viveca Halldin Norberg, fil. dr.

 

Brevväxlingen mellan kejsaren och Stjärne har ställts till författarens förfogande av sönerna Torsten och Lennart Stjärne. Därtill kommer en inte tidigare uppmärksammad korrespondens mellan kejsarens sändebud Abbebe Retta och Nils Dahlberg, dåvarande missionsföreståndare inom EFS.

I lager

Författare

Pärm

Hårdpärm

Redaktör

Upplaga

1

Utgivningsår

2017

Utgivningsort

Uppsala

ISBN

978-91-984337-0-8

Sidor

268