Välj en sida
Kraftfulla rötter som ger hopp av Per-Eive Berndtsson

Kraftfulla rötter som ger hopp

Per-Eive Berndtsson

NY!

179 kr

Genom att studera våra andliga föregångare kan vi förstå nutiden, dåtiden och inte minst framtiden. Detta är en inspirerande exposé över en rad historiska väckelser och dess centralgestaler och hur de påverkat vårt land. Boken visar på paralleller till vår egen tid och det stora behov av väckelse som finns idag.

Per-Eive Berndtsson bok Kraftfulla rötter som ger hopp handlar om den enorma kraft som finns i väckelser och väckelserörelser. Boken är full av inspirerande historiska exempel på detta och pekar sedan rakt in i vår egen tid och det stora behov av väckelse som finns idag. Kraftfulla rötter som ger hopp fyller ett stort behov genom att den kopplar samman vår egen tid med de väckelser som tidigare berört vårt land. Läs, ta in och låt dig inspireras till att bli ett redskap för Gud i den tid som vi lever i!
Torbjörn Aronson, docent i kyrkohistoria

Per-Eive ser tillbaka på väckelsehistoria och ser paralleller till vår egen tid, en tid som präglas av att inte räcka till, att inte duga. Detta bäddar för ett möte med Nåden. Boken är driven av att människan i vår tid ska få göra Mötet som väntar när vi har förtagit oss på att vara goda och vågar släppa taget. Att läsa boken och samtidigt lyssna till folksjälens rop föder längtan till att bli bärare av den kärlek som fördriver rädslan.
Jalle Ahlström, pastor och legitimerad psykoterapeut

Per-Eive Berndtsson är inspiratör, författare, kurs- och församlingsutvecklare. Han var bland annat initiativtagare till, och under 32 år också präst och bibelskollärare i EFS-Kornhillskyrkan i Halmstad. Han har också varit utvecklingskonsulent och projektledare för nyplanteringsarbete på EFS riks, samt är författare till en handfull böcker. Per-Eive har under många år varit med i ledarskapet för New Wine och är engagerad som förkunnare i olika kyrkor och samfund runt om i landet.

 

Författare

Förlag

EFS Budbäraren

ISBN

978-91-986955-1-9

Pärm

Danskt band

Sidor

176

Utgivningsår

2021