Välj en sida

Dela tro och Bibel

Hemmakyrka är hjälpen för grupper med blandade åldrar, exempelvis hemgruppen eller familjen, som längtar efter att läsa Bibeln tillsammans. Genom sin kreativa utformning erbjuds ett stort utbud av perspektiv och uttryck, vilket gör att alla har något att bidra med i mötet med bibeltexten.

Vem äger ditt hjärta?

Vem och vad vi tillber formar våra hjärtan. Du blir vad du älskar är en bok som visar vilken formativ kraft som ligger i kulturen och vilka möjligheter till förvandling som finns i den kristna traditionen.

Rosenius i nytt ljus

En ny bokserie med nyupptäckta predikoutkast av Carl Olof Rosenius tillsammans med nytolkningar av en rad välkända förkunnare.